・ Khách hàng là trọng tâm

đó là điểm khởi đầu của mọi suy nghĩ, là lý do tồn tại của Eisan. Lúc nào cũng hướng tới suy nghĩ có thể đem lại giá trị gì cho khách hàng, đề xuất sự cần thiết trước khi khách hàng cảm nhận, khiêm tốn thu nhận sự phê phán của khách hàng, coi sự hài long của khách hàng là ưu tiên hàng đầu

・Tinh thần thách thức

không được bằng lòng với những gì đạt được ở hiện tại, không ngừng cải tiến, không sợ sự biến hóa, luôn tạo ra những cơ hội mới. Học hỏi từ thất bại, tăng trưởng và phát triển

・Sự trung thực tin tưởng

Cho dù có làm gì thì cũng luôn cố gắng, nỗ lực chân thành và chính trực với tất cả những cá nhân, tổ chức có liên quan như các nhân viên・đối tác・cộng đồng địa phương…vv, đồng thời không phá vỡ lòng tin của khách hàng

・Quản lý nhân tài

Thực hiện nguyên tắc 4 không đó là không phân biệt quốc tịch· học lực· giới tính· độ tuổi khi tuyển dụng, trao cơ hội cho bất kỳ người nào có hoài bão và ý tưởng sáng tạo, Chỉ cẩn có năng lực thì sẽ bỏ qua mọi định kiến và không phân biệt đối xử, tích cực nuôi dưỡng các nhân tài.