Huis Ten Bosch là công viên chủ đề(Theme park) thuộc tỉnh Nagasaki.

Huis Ten Bosch nằm ở thành phố Sasebo, Nagasaki và còn được gọi là HTB hoặc Ten Bosch. Đây là một công viên chủ đề lớn (Theme park). Bên trong công viên tái hiện lại khu phố của Hà Lan, nơi mà bạn có thể cảm nhận châu Âu.  Nó có kích thước gấp khoảng 1,5 lần Tokyo Disneyland, tự hào là công viên giải trí lớn nhất Nhật Bản.Nó cũng nổi tiếng là một nơi đểchụp ảnh quảng cáo và làm phim truyền hình và được đăng ký là một thị trấn của thành phố Sasebo.

Store photos and videos

Store Locations

Shop at your current

Access to the store

Nearby transportation facilities
Huis Ten Bosch Bus : About 90m to the stop
Swains Sasebo : It is approximately 333m to the bus stop
In front of Huis Ten Bosch Hills : Approximately 341m to the bus stop
Huis Ten Bosch Station : Approximately 628m to the bus stop
House Tenbo : Approximately 613m to the station
Huis Ten Bosch Marine Terminal : Approximately 992m to station
Haenoki Station : Approximately 1054m to the station
parking lot : House Tenbo Parking Lot

Major handling brands