Công ty cổ phẩn Eisan lúc nào cũng có chính sách tuyển dụng nhân nhân viên mới và nhân viên có kinh nghiệm. Tham khảo thông tin tuyển dụng trên trang web của công ty.
Thông tin ứng tuyển sẽ được lưu lại trên hệ thống dữ liệu của Eisan. Chúng tôi sẽ gửi e-mail, cái mà bạn đăng ký khi nộp đơn ứng tuyển hoặc thông báo qua điện thoại cho các ứng viên phù hợp.
Không phân biệt kinh nghiệm, giới tính, quốc tịch và học lực, chúng tôi đang chờ đợi các ứng cử viên, những người sẽ cùng Eisan làm nên những giấc mơ

입사지원 서식 다운로드

Tải mẫu đơn xin việc
Tải về giới thiệu nghề nghiệp