Chúng tôi tạo ra môi trường nơi mà mỗi một nhân viên có thể say mê, cống hiến hết mình cho công việc, thông qua đó, giúp cho bạn nhận ra công việc thuộc về bạn. Nhờ vậy mà mỗi ngày bạn đều nghĩ đến công việc, nơi làm việc và lấy đó làm mục tiêu cho tổ chức của Eisan. Chúng tôi cũng đang nỗ lực hiện để hình thành đa dạng hóa nghề nghiệp trong từng lĩnh vực như công việc với định hướng trở thành chuyên nghiệp hay nghề cho những người muốn trở thành chuyên gia.

・Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với bạn để lựa chọn cuối cùng thông qua sàng lọc tài liệu đầu tiên và cuộc phỏng vấn thứ hai.

・Nội dung công việc cụ thể của từng bộ phận được xác định thông qua lựa chọn hoặc đào tạo.

Tuyển dụng mới

EISAN đang lựa chọn những người tài năng bất kể giáo dục, tuổi tác và giới tính thông qua ‘tuyển dụng mở cùng nhau’.

Nghề nghiệp

Triết lý kinh doanh cốt lõi của EISAN là niềm tin rằng nền tảng của một công ty là con người.

Hãy trải rộng những giấc mơ màu xanh tích lũy trong lĩnh vực của bạn với niềm đam mê và khả năng trong Eisan.

Thực tập đại học

Một cơ hội để thực tập thực tập tại Disasan trước khi làm việc!
Tôi hy vọng bạn sẽ cải thiện sự hiểu biết của bạn về EISAN và xây dựng kỹ năng công việc của bạn thông qua thực tập.

Vui lòng truyền bá những giấc mơ màu xanh tích lũy trong lĩnh vực của bạn với niềm đam mê và khả năng tại EISAN.

“Tìm một cơ hội tốt cho bạn tại EISAN”