Sáng tạo giá trị

Khách hàng

Quản lý mẫu mực

EISAN Vision

Mục tiêu của Eisan là đem đến các dịch vụ và sản phẩm ưu việt trên toàn thế giới, nâng cao giá trịvà sự phong phú trong cuộc sống cho khách hàng.

Dựa trên mục tiêu này, Eisan đã mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh để có thể hỗ trợ sức mạnh cho nhau như du lịch ・thương mại ・sản xuất sản phẩm SPA…vv dựa trên cốt lõi là hoạt động kinh doanh của cửa hàng miễn thuế. Không những vậy, Eisan muốn trở thành doanh nghiệp toàn cầu, tạo ra những giá trị tương lai để cho khách hàng và địa phương, các doanh nghiệp giao dịch… tất cả những người có quan hệ với Eisan có thể tận hưởng được sự phồn thịnh.

Mục tiêu và niềm tin của Eisan được công bố trong TẦM NHÌN 2020 là lời hứa với tất cả mọi người. Cụ thể, Eisan đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Cốt lõi để đạt được TẦM NHÌN 2020 nằm ở “khách hàng”. Vì vậy, Eisan , với vai trò là cầu nối cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt trên toàn thế giới, xin hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình để đem lại những giá trị mới cho khách hàng.

Our MiSSion